زندگی-با-معلولیت

حق حیات

وقتی معلول به دنیا اومدم دکترها به پدر و مادرم گفتند سقطش کنید، مایه‌ی دردسرتان میشود ولی…

 


مشخص نیست این گفت‌و‌گوی کوتاه بین پزشک و والدین بچه‌ای که معلولیت دارد تا به حال چه استعدادهایی را برای همیشه از بین برده است.

حیات حقی است که خداوند آن‌را تعیین می‌کند.