همجنس‌بازی

قوم سدوم

‍                         سفیر انگلیس در عراق: به قانون ازدواج همجنس‌بازان افتخار می‌کنیم

سفیر انگلیسچندی پیش مقتدی صدر رهبر جریان مذهبی-سیاسی-نظامی سائرون در عراق در توئیتی خواستار لغو هرچه زودتر قوانین همجنس‌بازی در بیش از ۳۲ کشور جهان شد و این گناه را یکی از عوامل شیوع «وبای کرونا» عنوان کرده بود

 

مقتدی صدر

به دنبال انتشار این توئیت، ساعاتی بعد استفان هیکی، سفیر انگلیس در بغداد خطاب به صدر نوشت: انگلیس قانون خود را در مورد ازدواج (هم‌باشیِ) همجنس‌بازان که ما به آن افتخار می‌کنیم، تغییر نخواهد داد!

قابل ذکر است که قبل از واکنش سفیر انگلیس به توئیت مقتدا صدر (۲۹مارس۲۰۱۴)، سال روز تصویب اولین ازدواج (هم‌باشیِ) همجنس‌بازان در کشور انگلیس، جشن گرفته شد!!

یکی از دلایل گستاخی سفیر انگلیس در کشور اسلامی عراق این است که مسؤولین کشورهای اسلامی در قبال تصویب این گناه تا به حال ساکت بوده‌اند و همواره در موضعی انفعالی توسط مسؤولین کشورهای لیبرال، در جایگاه متهم قرار دارند، حال آن‌که حتی بر اساس قوانین عرف جهانی، عمل همجنس‌بازی یک عمل فاسد، ضد فطری و ضدانسانی است که غیر از شنیع بودن، نابودی نسل بشر را به همراه دارد!!