گناه همجنس‌بازی

رهروان قوم لوط

اولین ازدواج (بخوانید هم‌باشی) همجنس‌بازان در انگلیس در تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۱۴ به ثبت قانونی رسید!

همجنس‌بازی همان عمل فاسد جامعه سدوم است که لواط (عمل جنسی مرد با مرد) و مساحقه (روابط جنسی زن با زن) با یکدیگر می‌کردند و خداوند برای هدایت آن‌ها، لوط نبی (ع) را فرستاد اما به سخنان ایشان گوش نکردند، حتی خداوند فرشتگانی را در قامت انسان به آن قوم فرستاد اما باز هم آن‌ها بر گناه‌شان پافشاری کردند، پس عذاب الهی بر آن‌ها نازل شد.

حالا پس از گذشت سال‌ها، تمدن غرب که دنیاپرستی و لذت‌گرایی را در دستور کار خود قرار داده، درحال تلاش برای بازتولید این گناه، در گستره‌ی جهانی است و حتی درحال عملی فراتر از قوم سدوم است که هرساله چند کشور، قانونی بودن هم‌باشیِ آن‌ها و تشکیل خانواده در قالب همجنس‌بازی را به رسمیت می‌شناسند و هرگونه اعتراض به آن‌ها با پیگرد قانونی در کشورهای تصویب‌کننده‌ی این قانون مواجه می‌شود!! تاکنون بیش از ۳۲ کشورجهان، این گناه را تصویب و به قانون تبدیل کرده‌اند!

این درحالی‌است که هیچ اعتراض و فعالیتی در سراسر جهان اسلام و حتی در داخل کشور ایران، به گناه همجنس‌بازی و این عمل فاسد نمی‌شود!!

 

نقشه‌ی تصویب قانون #گناه_همجنس_بازی

در تصویر، نقشه‌ی تصویب قانون گناه همجنس‌بازی را که توسط پارلمان‌ها و با تأیید رؤسای جمهور آن‌ها به رسمیت شناخته شده، می‌بینید!!

تصویب قانون ازدواج (هم‌باشیِ) همجنس‌بازان در پارلمان کشورهای غربی، سود سرشاری را نصیب کمپانی‌ها و شرکت‌های این کشورها می‌کند.

در ماه مارس سال ۲۰۱۵، ۳۷۹ کمپانی خواستار تصویب و قانونی کردن گناه همجنس‌بازی شدند!!

تخمین زده می‌شود تا سال ۲۰۲۰، نزدیک به ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ کمپانی، از همجنس‌بازان در پوشش سازمان Lgbtq حمایت کنند!!

در طول سه سال گذشته،‌ بیش از ۳۲ کشور، ازدواج (هم‌باشیِ) همجنس‌بازان را تصویب کرده‌اند! برنامه‌ریزی کرده‌اند که تا انتهای سال ۲۰۲۰، تعداد تصویب‌کنندگان به ۳۵ کشور جهان برسد!