فزایش ۳۰ درصدی خشونت خانگی در #فرانسه
,

خشونت خانگی در فرانسه

                                       افزایش ۳۰ درصدی خشونت خانگی در فرانسه

فزایش ۳۰ درصدی خشونت خانگی در #فرانسه

با شیوع کرونا و اعمال قرنطینه، میزان خشونت‌های خانگی در فرانسه ۳۰ درصد افزایش یافته است.

پاریس در این روزها با افزایش ۳۶درصدی خشونت‌های خانگی مواجه است.