طرح غربالگری‌ای جان انسان‌ها را می‌گیرد تا نجاتشان دهد

طرح غربالگری‌ای که جان انسان‌ها را می‌گیرد تا نجاتشان دهد

هرچقدر این روزها خبرهای خوشی را درباره‌ی طرح غربالگری کرونا می‌شنویم که حتما منجر به نجات جان هزاران نفر شده است. درآن سوی سکه، طبق آمار سالانه در کشور، جان ده‌ها هزار انسان در دکان‌های غربالگری مادر و فرزند به دلیل تشخیص‌های غلط پزشکی گرفته می‌شود.