آمریکای زناکار
,

آمریکا را جمهوری اسلامی می‌کنیم


ما آمریکا را جمهوری اسلامی می‌کنیم و آن‌را به یکی از حلال‌زاده‌ترین جمهوری‌های جهان تبدیل می‌کنیم…

۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی گرامی‌باد