حلال‌زادگی، افتخار ایران

حلال‌زادگی، افتخار ایران

تربیت فاطمی، روحیه جهادی، محوریت خدا و انسان الهی حاصلش می‌شود مردمی که در این وضعیت جهان کنار هم و با هم دارند از مشکل مهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا عبور می‌کنند.

 

 

در جامعه اسلامی-الهی نه فروشگاهی غارت میشود، نه سالمندی از حق حیات محروم.
و این‌همه به خاطر این است که مردم ایران حلال‌زاده‌اند…