حلال‌زادگی

نعمت حلال‌زادگی

خدا با ماست…

 

 

به حرمت این مردم، از بزرگ‌تر از کرونا نیز عبور خواهیم کرد…