لاتقربواالزنا
,

لاتقربواالفواحش

                                           آلت تناسلی خود را حفظ کنید!

                                            تقوای چشم، بهترین راه حفظ آلت جنسی…  

 

حدیث

«حقّ فَرْج» (یا حق آلت تناسلی تو) آن است كه… از آن‌چه برايت حلال نيست حفظش كنی و بر حفظ فرج خود، با غض بصر و فرو گرفتن چشم یاری بجویی؛ پس یقیناً چنین است که غضّ بصر و عفت چشم، از بهترين ياری‌كنندگان برای حفظ فرج است.

رساله گران‌سنگ حقوق امام سجاد علیه‌السلام، ص۲۷۹
تحَفُ العقول، ص۲۶۴