لاتقربواالزنا
,

لاتقربواالفواحش

                                           آلت تناسلی خود را حفظ کنید!

                                            تقوای چشم، بهترین راه حفظ آلت جنسی…  

 

حدیث

«حقّ فَرْج» (یا حق آلت تناسلی تو) آن است که… از آن‌چه برایت حلال نیست حفظش کنی و بر حفظ فرج خود، با غض بصر و فرو گرفتن چشم یاری بجویی؛ پس یقیناً چنین است که غضّ بصر و عفت چشم، از بهترین یاری‌کنندگان برای حفظ فرج است.

رساله گران‌سنگ حقوق امام سجاد علیه‌السلام، ص۲۷۹
تحَفُ العقول، ص۲۶۴