بازدید از وب‌سایت‌‌های پورن در پی شیوع #کرونا در آمریکا و کشورهای غربی، سرعت اینترنت را پائین کشید!
,

صنعت پورنوگرافی

بازدید از وب‌سایت‌‌های پورن در پی شیوع کرونا در آمریکا و کشورهای غربی، سرعت اینترنت را پائین کشید!

از یک ایرانی مقیم کانادا پرسیدم:

صنعت پورنوگرافی و سایت‌های آن در آمریکا و دیگر کشورهای دنیا بر اثر کرونا چقدر ضرر کرده‌اند؟

برنامه‌شان برای مراحل بعدی و شروع دوباره فعالیت و رونق گرفتن دوباره کارشان چیست؟

این‌که همه قمارخانه‌ها و کازینوها و کلوپ‌های شبانه و بارها و مراکز فساد در آمریکا و دیگر نقاط جهان تعطیل شده، صحت دارد یا اغراق است؟

پاسخ داد:
سود هم کرده‌اند! مردم در غرب، بیکار در خانه نشسته‌اند و پورن می‌بینند!
این مطلب چنان به زیرساخت‌های اینترنت فشار آورده که تبلیغ می‌کنند که لطفا کمتر پورن ببینید تا مردم به کارهای‌شان برسند!!