شهید بهشتی

از پلکان حرام که نمی‌شود به بام سعادت ‎حلال رسید

شهید بهشتی

به شهید بهشتی گفتند حالا که «مرگ بر شاه» همه‌گیر شده؛ شعار جدید بدهیم. «شاه زنازاده است، خمینی آزاده است.» آشفته شده بود.‌گفت: «رضاخان ازدواج کرده، این شعار حرام است. از پلکان حرام که نمی‌شود به بام سعادت ‎حلال رسید.»

هاورس
https://twitter.com/1smhadim1/status/1244538795485257729?s=19