بازیگوشی پسر در کودکی

بازیگوشی پسر در کودکی پسندیده است، تا در بزرگسالی بردبار شود.

من‌ لا‌ یحضر، ج۳، ح۴۹۳