قاسم سلیمانی

راز موفقیت سردار دلها

راز موفقیت سردار دلها از زبان سردار حسنی سعدی: خیلی‌ها معتقدند خصوصیتی که ایشان را سردار سلیمانی کرد، احترام زیادی بود که به پدر و مادرش می‌گذاشت.

قاسم+سلیمانی

ایشان پدرشان را به حمام می‌بردند و لباس می‌پوشاندند و در زمستان فرش و پتو می‌گذاشتند تا پدرشان استراحت کند.

او دست و پای پدر و مادرش را می‌بوسید، دوستان می‌گفتند خدا هر چه به ایشون داده فقط به خاطر احترامی است که به پدر و مادرش می‌گذارد.