حدیث

نعمت حلال‌زادگی

                                                     دعا و نماز برای پدر و مادر

دعا و نماز برای پدر و مادر

هر چی داریم مدیون همین پدر و مادرهامون هستیم…

حلال‌زادگی زیربنایی‌ترین داشته ماست که این را از همین پدر و مادر داریم…