فمینیسم

فحشای آمریکایی

پروژه مرکزی فمینیسم ؛حیازدایی
کوتاه‌ترین داستان فحشا در هالیوود از زبان مرلین مونرو (نماد انقلاب جنسی در غرب):

هالیوود جایی است که برای یک بوسه‌ی تو هزار دلار هزینه می‌کنند و برای روان تو پنجاه سِنت!!

آلن بلوم فیلسوف آمریکایی: پروژه مرکزی فمینیسم، حیازدایی است!