صداوسیما؛ عامل فحشا

صداوسیما؛ عامل فحشا

صداوسیما؛ عامل فحشا

‏چرا بازیگر اگه لباس بد بپوشه فورا از اخبار تا گزارش‌ها و کمیته‌های مختلف باهاش برخورد میشه ولی سلبریتی‌های مجازی که از بی‌بندوباری ابا ندارن اجازه دارن در برنامه‌ی تلویزیونی نمایش داشته باشن؟

این چه استاندارد دوگانه‌ای هست که برای ما ارائه می‌کنید؟ چرا مارو ناامید می‌کنید؟

مصطفی کماندو

https://twitter.com/shahrokh___/status/1246418201040359425?s=19

صداوسیما؛ عامل فحشا

صداوسیما؛ عامل فحشا