سایکولوژی_مقوم_حرام_زادگی

سایکولوژی؛ مقوم حرام‌زادگی

 

فروید

 

چرا سایکولوژیست‌های بزرگ در زندگی خود موفق نبوده‌اند و اکثراً از مشکلات خانوادگی و اخلاقی رنج می‌بردند؟

اگر علم سایکولوژی کارآمد بود، باید دانشمندان آن رستگار می‌شدند…!

ویلیام جیمز

 

پیاژه