برتراند راسل

علم حرام‌زادگی

ویروس کرونا
«برتراند راسل» فیلسوف معروف غربی: «اگر بتوان در هر نسل، یک بار مرگ سیاه (طاعون) را در سراسر جهان گسترش داد، بازماندگان می‌توانند آزادانه تولید مثل کنند!»