حدیث

نعمت حلال‌زادگی

امام باقر (ع) می‌فرماید: حلال‌زادگی، نخستین نعمت انسان است.

نعمتی که برخی قدر این نعمت بزرگ را ندانستند و شکر آن‌را به جا نیاوردند، لذا آن‌را از دست دادند!

 

حدیث