فروید

روانشناسی مقوم حرام‌زادگی

راه حل نجات دختری که مورد تجاوز قرار گرفته «با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» چیست؟

بله پیوستن زیر پوستی به کمپین هالیوودی « me too» و بیان حادثه با جزئیات کامل…!

 

فروید، روان‌شناسی را بر اساس مدل اعتراف‌گیری از گناه مسیحیان در کلیساهای کاتولیک، پایه‌گذاری کرد و امروز روان‌شناسی با عنوان یک علم در دانشگاه‌های ایران و جهان اسلام به رسمیت شناخته می‌شود!!

اعتراف به گناه جز به درگاه الهی و نزد یک انسان دیگر در اسلام گناه کبیره محسوب می‌شود!!