بررسی وضعیت سقط جنین در جهان

بررسی وضعیت سقط جنین در جهان

بررسی وضعیت سقط جنین در جهان

براساس اطلاعات سازمان جهانی بهداشت WHO از اول سال ۲۰۲۰ تاکنون حدود ۱۱.۵ میلیون سقط جنین در جهان انجام شده است. سالانه حدود ۴۵ میلیون سقط جنین در جهان اتفاق می افتاد، یعنی روزی تقریباً ۱۲۵۰۰۰ سقط. برآوردهای جهانی نشان میدهد روسیه با شاخص ۵۳.۷% بیشترین تعداد سقط جنین جهان را دارد. در آمریکا نیز از هر ۱۰ مورد بارداری حدود ۴ مورد به سقط میانجامد. سقط جنین در ۵۸ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، قانونی است و در بسیاری از کشورهای مسلمان بعد از چهار ماهگی جنین سقط بعنوان گناه محسوب شده و مجازات نیز دارد.

https://www.instagram.com/persiangulfstudies/

http://www.persiangulfstudies.com/fa/pages/75