کسب-درآمد-از-طریق-اینستاگرام

دیوثی فرهنگی و قرمساقی

باید تأسف خورد به حال ما مردم که کسانی را برای اداره سکان کشورمان انتخاب کرده‌ایم که این‌گونه نظام فرهنگ خانواده ایرانی را به ابتذال می‌کشاند و خیانت را عادی جلوه می‌دهد.

 

 

 

جناب آقای روحانی، فیروز‌آبادی، و آذری جهرمی منظور شما از کسب و کارهای در بستر اینستاگرام که نمی‌توان آن را به شبکه‌های داخلی منتقل کرد این کسب و کار بود و ما نمی‌دانستیم؟

در خوشبینانه‌ترین حالت رها‌شدگی فضای مجازی تحت مدیریت غربی‌ها یک خیانت ناآگاهانه است.