انقلاب ۱۳۵۷ کف خواسته‌های ایران اسلامی است

انقلاب ۵۷؛ کف خواسته‌های ایران اسلامی

استاد حسن عباسی
استاد حسن عباسی:

انقلاب ۱۳۵۷ کف خواسته‌های ایران اسلامی است؛
بعد از انقلاب سال ۵۷ ما انقلاب‌های متعددی تا زمان ظهور امام عصر (عج) خواهیم داشت و تا آن زمان باید انقلاب‌هایی مانند انقلاب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فکری را برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی داشته باشیم.