اشرف پهلوی

فساد خاندان پهلوی

اظهارات تأسف‌بار محمود قربانی رئیس کاباره‌های میامی و همسر پیشین گوگوش که از رابطه جنسی خود با اشرف پهلوی (خواهر شاه) می‌گوید!
فساد خاندان پهلوی را ببینید