‌انسان‌سازی

شهید مطهری
‏شهید مطهری:
انسان مثل موجودی است که سوار بر یک کشتی است و توجه نمی‌کند این کشتی به چه سویی می‌رود و او در چه ساحلی پیاده می‌شود. آن چه به او در این کشتی داده‌اند همه وسایلی است برای این‌که روزی که پیاده می‌شود آماده پیاده شود.