بیچاره زنان غربی

بیچاره زنان غربی!

بیچاره زنان غربی

در شرایط عادی آمار عجیب و سرسام‌آور تجاوز و آزار جنسی زنان در خیابان‌های کشورهای غربی متأثرمان می‌کند و در شرایط کرونایی آمار عجیب و سرسام‌آور خشونت خانگی علیه‌شان!!!

 

انگار زن تحت تأثیر فمینیسم در غرب شده عروسکی برای خالی کردن عقده و لذت مردان…

و همین رفتار غلط غربی با زن‌هاست که به معضل زنازادگی، مسأله‌ی گناه همجنس‌بازی، هم‌باشی و صنعت پورن و فحشا انجامیده است!