دهه هشتادی هم شهید می شوند

دهه هشتادی‌ها هم شهید می‌شوند

دهه هشتادی هم شهید می شوند

پای دهه هشتادی‌ها هم به شهادت باز شد. شهید مدافع وطن محمدمهدی مرادی از سربازان مرزبانی مهران واقع در استان ایلام بیست و دوم فروردین ۹۹ در دگیری با سارقان مسلح در مناطق مرزی به شهات میرسد.

او که یکی از بسیجیان پایگاه شهید مدنی کرمانشاه بود بتازگی به خدمت مقدس سربازی اعزام شده بود که در سن ۱۹ سالگی به شهادت رسید.