ازدواج کرونایی در حضور مهمان‌های مقوایی

ازدواج کرونایی در حضور مهمان‌های مقوایی


«ایمی سیمونسون» و «دان ستوجلیک» که حاضر نشدند موعد مراسم ازدواج خود را به تعویق بیندازند به جای خانواده و دوستان ماکت‌هایی را در محل مراسم نصب کردند. یک شرکت بسته‌بندی این ماکت‌ها را برای عروسی تهیه کرد و در جایگاه مدعوین قرار داد. به گفته مسئول برگزاری مراسم، تعبیه این ماکت‌ها بیش از حد انتظار زوج‌ها را غافلگیر کرد.

کانال jense_avval