صحبت های مداخله جویانه رایزن فرهنگی فرانسه و موضع ذلیلانه ابتکار

صحبت‌های مداخله‌جویانه رایزن فرهنگی فرانسه و موضع ذلیلانه ابتکار

شنیده ام در تاریخ ۹۹.۱.۱۷ در ساعت ۹ صبح معاون رئیس جمهور در امور زنان (معصومه ابتکار) با زنان شاغل در سفارت خانه های مستقر در ایران دیدار و گفت و گو کرده است.

صحبت های مداخله جویانه رایزن فرهنگی فرانسه و موضع ذلیلانه ابتکار

در این جلسه متاسفانه خانم پاواژو نماینده سفارت فرانسه ( رایزن فرهنگی سفارت فرانسه در تهران) با استفاده از ادبیاتی مداخله‌جویانه و مغایر با عزت ملی در حضور خانم ابتکار در مورد مسائل زنان کشور صحبت نموده و گفته:
« کشور ایران در شرایط اضطراری است و زنان آن در صدر آسیب هستند. وجود حجاب اجباری در ایران و ممنوعیت مضحک برای زنان ایرانی واقعا نگران کننده است». متاسفانه خانم ابتکار در برابر این اظهارات مداخله‌جویانه هیچ واکنشی از خود بروز نداده است.

در پایان  بیانیه‌ای در این جلسه به زبان انگلیسی تنظیم شده و به زنان سفارت خانه های حاضر داده شده است. همچنین این بیانیه در کانال تلگرامی معصومه ابتکار و سایت معاونت زنان تحت عنوان «نامه معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به رهبران سیاسی زن جهان» منتشر گردیده است.

با این وجود و با توجه به موضع منفعلانه و ذلیلانه معاونت زنان در مقابل این گستاخی نماینده سفارت فرانسه ضروی است وزارت امور خارجه ضمن بررسی موضوع نسبت به احضار و تذکر به سفیر فرانسه اقدام شایسته و عزتمندانه را انجام دهد.

کانال رزنانس
aminnikdel64