حریم زن

حریمِ زن

حریم زن
یک مرد انگلیسی از عالمی پرسید: چرا در اسلام دست دادن زن با مرد نامحرم حرام است؟

عالم گفت: آیا تو می‌توانی به ملکه الیزابت دست بدهی؟

مرد انگلیسی گفت: البته که نه‌‌ فقط چند نفر محدود هستند که می‌توانند با ملکه دست‌ بدهند.

عالم گفت‌: زن‌های ما ملکه هستند و ملکه‌ها با مردان بیگانه دست نمی‌دهند.

مرد انگلیسی سؤال کرد‌: چرا زن‌های شما مو‌ها و بدن خود را می‌پوشانند یا حجاب را رعایت می‌کنند؟ همان عالم تبسمی کرد و دو عدد شکلات را گرفت یکی را باز کرد و دومی را همان‌طور بسته باقی گذاشت‌، بعد هر دو آن را به زمین خاک‌آلود انداخت و به مرد انگلیسی گفت‌: اگر من بگویم یکی از آن‌ها را بردار کدام یک را انتخاب می‌کنی؟

مرد انگلیسی گفت همان شکلات را که پوشش دارد، عالم گفت: به این دلیل زن‌های ما حجاب را رعایت می‌کنند.

به افتخار بانوان محجبه و با شخصیت و متین که ملکه‌‌های سرزمین‌مان هستند.