چشم و دل سیرهای هرزه

چشم و دل سیرهای هرزه

چشم_و_دل_سیرهای_هرزه
یک سایت مستهجن ژاپنی به دلیل حجم بالای بازدید‌کنندگان از دسترس خارج شد.

این سایت به افراد در قرنطینه ۲۰۰ فیلم رایگان پیشنهاد داده بود که همین باعث شد تعداد بازدیدهای این سایت به شدت بالا برود و در نتیجه سرورهای سایت قادر به پاسخگویی نبوده و از دسترس خارج شوند.

این همان کشور پیشرفته و چشم و دل سیری است که مدام سرکوفت آن را به ما می‌زنند؟!!