خشونت علیه زنان

افزایش خشونت خانگی در بریتانیا!

خشونت علیه زنان
از آغاز قرنطینه‌ی شهرها تو بریتانیا به دلیل ویروس کرونا، فقط تماس‌های تلفنی برای گزارش دادن خشونت خانگی، ۲۵% افزایش داشته.

تفاله‌های فارسی زبانِ مزدورِ همین دولت، می‌شینن توی BBC و منوتو و به ما سبک زندگی و مفاهیم فعال در خانواده رو می‌فروشن. برخیمون هم می‌خریم ازشون!