غیرت از ایمان است و بی بندوباری از نفاق

خوداظهاری مراتب دیوثی و قرمساقی یک لیبرال

خوداظهاری مراتب دیوثی و قرمساقی یک لیبرال

برو‌ از‌ مادرت بپرس چرا مرزهای بی‌حیایی و بی‌ناموسی رو جابه‌جا می‌کنی و ایضا دو هزارنفری که لایکت کردن !

پ.ن؛ ‏زمان جنگ برای جنازه عریان دختر ایرانی که بعثی‌ها بسته بودنش به صلیب، ۳ تا تکاور ارتش شهید شدن ولی نزاشتن حتی به جنازه ناموس ایرانی بی‌حرمتی بشه اون‌وقت اینا میان راحت به بی‌غیرتی خودشون افتخار می‌کنن.

چی‌شد که به اینجا رسیدیم؟

حاجی واشنگتن