ابرقدرت پوشالی

ابرقدرت پوشالی

ابرقدرت پوشالی
نعیمه اشراقی (نوه امام) استوری گذاشته که گورهای دست‌جمعی آمریکا را دیده و آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، را با گوشت پوست حس کرده!

حالا این گورهای دست جمعی که چیزی نیست! دخترتون با هلی‌کوپتر بالای کالیفرنیا دور دور می‌زده که اون‌جا هم آمریکا هیچ غلطی نتونست بکنه.

حتی با جاستین بیبر پارتی گرفته بود هم غلطی نتونست بکنه.

شما که آمریکا رو قُرق کردید اون موقع هم غلطی نتونست بکنه.

آمریکا هیچ غلطی نمیکنه و ما به این جمله ایمان داریم ولی در مورد شما می‌گیم ای کاش با اخراج آقازاده‌ها و مصادره اموال شما یک ملت را خوشحال می‌کرد!

کانال Bisimchimedia