تشت رسوایی و نفاق ابتکار از بام افتاد

تشت رسوایی و نفاق ابتکار از بام افتاد

 تشت رسوایی و نفاق ابتکار از بام افتاد
پس از انتشار اخباری در فضای مجازی در خصوص جلسه معصومه ابتکار با زنان سفارتخانه های خارجی و اظهارات مداخله جویانه رایزن فرهنگی فرانسه در حضور ابتکار و بی تفاوتی و موضع منفعلانه وی، معاونت امور زنان طی بیانیه ای رسمی این خبر را تکذیب کرد و دیروز نیز سخنگوی وزارت خارجه نیز دقیقا به طور رسمی هر گونه جلسه معصومه ابتکار با زنان سفارت خانه ها را تکذیب کرد .

اما امروز خبرگزاری مشرق به نقل از یک مقام آگاه( احتمالا یک نهاد امنیتی یا نظارتی ) برگزاری جلسه ابتکار و زنان سفارت خانه های خارجی را در معاونت امور زنان تایید کرد در خبر این خبرگزاری آمده است:
” بررسی ها حکایت از آن دارد که جلسه مذکور در محل معاونت امور زنان برگزار گردیده است، همچنین یک مقام آگاه اعلام نمود که جلسه مذکور با هماهنگی مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری صورت گرفته است ”

حال که تشت نفاق و دورویی خانم ابتکار از بام افتاده و مشخص شده دروغگویی در دستگاههای دولتی به یک روال عادی و فراگیر تبدیل شده، این جماعت چگونه می خواهند این افتضاح خود را توجیه کنند و با وجود همه اینها آیا دستگاههای نظارتی و امنیتی نمی خواهند وارد عمل شوند؟؟؟

کانال aboutwomens‌