جمعیت ایران در 1425

جمعیت ایران در ۱۴۲۵

                        جمعیت ایران با فرض خوشبینانه تا سال ۱۴۲۵ به ۹۹ میلیون نفر می‌رسد

جمعیت ایران با فرض خوشبینانه تا سال ۱۴۲۵ به ۹۹ میلیون نفر می‌رسد

به گزارش «نود اقتصادی» نتایج یک پژوهش تحقیقاتی در سازمان برنامه‌وبودجه کشور نشان می‌دهد میزان باروری کل ایران که در دوره زمانی ٩۵-١٣٩١ به ٢،٠١ فرزند رسیده (برابر ١،٨۶ فرزند در نقاط شهری و برابر ٢،۴٨ فرزند در مناطق روستایی) با فرض خوشبینانه ۱/۹۵ نفر طی دوره ۱۳۹۹ تا ۱۴۲۵ شمسی، از حدود ۸۳ میلیون نفر در سال جاری به ۹۹/۷ میلیون نفر در سال ۱۴۲۵ خواهد رسید.

کانال آخرین اخبار و تحلیل‌های روز اقتصاد ایران

https://telegram.me/joinchat/EZnefD9kO8xINJK_Z5xVqQ