لیبرالیسم؛ مقوم زنازادگی

                                               لیبرالیسم، زنازادگی را ترویج می‌کند!

لیبرالیسم؛ مقوم زنازادگی

 

لیبرالسیم مصداق جنود جهل است؛ وقتی لیبرالسم پیاده شد، زنازادگی ترویج می‌شود و حیات مالی مردم ربوی می‌شود و بنیان معرفت تثلیث می‌شود و توحید زده می‌شود!

استاد حسن عباسی، ۹۵/۰۸/۲۵