فحشای اسرائیلی

فحشای اسرائیلی

زنازادگی
روزنامه هاآرتص:

ظرف ۶ سال تعداد زنانی که در اسرائیل، تخمک منجمد می‌کنند، ۱۰ برابر شده است.

رژیم صهیونیستی بنابر آمار بین‌المللی world Family map ۲۰۱۹ بدترین آمار زنازادگی در منطقه جنوب غرب آسیا را دارد.