روز ارتش

به ارتشی بودن خودتان افتخار کنید

افتخار ارتش و ارتشی‌های ایران، حلال‌زادگی است…

به مناسبت روز ارتش ببینید

استاد حسن عباسی