خودباختگی در برابر تمدن نکبت

خودباختگی در برابر تمدن نکبت

 

‏آمریکا بیشترین بودجه سازمان ملل رو میده.

سازمان ملل برای کاهش خشونت علیه زنان سیاست‌های خاصی رو تجویز می‌کنه.

آمریکایی‌ها این سیاست‌ها رو پیاده می‌کنن.

خشونت علیه زنان

 

 

 

 

 

 

نتیجه: آمریکا سالیانه ۱۸.۵ میلیون مراجعه بابت خشونت‌های خانگی داره.

اون وقت خانم ‎مولاوردی از همین سازمان ملل برای ما توصیه نامه میاره.

محمدرضا بوروندی
https://twitter.com/rezamehr1369/status/1251110009875857408?s=19