,

آداب جنسی

 

ماه شعبان

اگر فرزندی از آمیزش دو روز آخر ماه شعبان به وجود آید، احمق و کم‌فهم می‌شود. | پیامبر گرامی اسلام (ص)

علل الشرایع، ج۲، ص۶۴۹