رحیم-پورازغدی

شورای کدام “انقلاب فرهنگی”؟

رحیم-پورازغدی

بشنوید
سخنرانی “استاد رحیم‌پور ازغدی”

موضوع: شورای کدام “انقلاب فرهنگی”؟
سالگرد تشکیل “شورای عالی انقلاب فرهنگی _”دانشکده مهندسی خواجه نصیر طوسی_ آذر ۱۳۹۷

برنامه روشنا، شبکه افق، ۹۷/۰۹/۲۳