ناکارآمدترین جزء جمهوری اسلامی

شورای عالی انقلاب فرهنگی ناکارآمدترین جزء جمهوری اسلامی است…

استاد حسن عباسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، ۱۹ آذر۹۸

به مناسبت دوم اردیبهشت، سالروز اعلام انقلاب فرهنگی