لیبرالیسم یعنی اباحی‌گری

عبدالکریم سروش

در اوایل انقلاب، دو نفر از اعضای ستاد انقلاب فرهنگی که به ظاهر حزب اللهی بودند، درحالی با انگ زدن، زمینه‌ی اخراج استادانی که ریش خود را با تیغ می‌تراشیدند را فراهم می‌کردند که امروز یکی از همین آقایان در آمریکا فرقه سروشیسم را راه انداخته و یکی دیگر از آن‌ها می‌گوید که سلول به سلول من لیبرال است!

واقعیت این است که این روشنفکران امروزی که کار آن‌ها از افراط به تفریط کشیده شده است، کسانی هستند که اصلا اسلام را نمی‌شناختند و فرق بین اسلام و لیبرال را هم نمی‌دانستند!!

استاد حسن عباسی، ۹۵/۱۰/۱۱

به بهانه‌ی دوم اردیپبهشت سال روز اعلام “انقلاب فرهنگی” در سال ۵۹ که مقدمه‌ای بر تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۶۴ شد…