,

آداب جنسی

پیامبر رحمت (ص):
ای علی! با همسرت در دو روز آخر ماه شعبان نزدیکی مکن زیرا اگر فرزندی از این نزدیکی به وجود آید، باج‌گیر و یاور ستم‌گران خواهد بود و گروهی از مردم به دست او هلاک خواهند شد!

حدیث | أمالی شیخ صدوق، ص۵۶۸