تربیت غربی

تربیت غربی

جامعه خوکی
وقتی مادری نطفه ش مشکل‌دار باشه، وای به حال نسلش
این اسمش رفاقت مادر و پسر نیست، خیانت کردن و بدبخت کردن فرزنده، غربی‌ها هم همین کارهارو کردن که این شده وضعیت درصد بالای آمار زنازادگی و همجنس‌بازی و خودارضایی و زنای ذهنی‌شون و در نتیجه اضطراب و خودکشی و وزارت تنهایی و وزارت پیشگیری از خودکشی!

روشنفکربازی والدین که از بی‌عفتی و بی‌غیرتی فرزندان پشتیبانی می‌کنند و در حد قرمساقی می‌رسه، هم کار دست خودشون می‌ده هم جامعه رو تحت تأثیر قرار می‌ده!