تمدن نکبت

تمدن حرام‌زاده

مادری در نیویورک پس از خروج از کما نوزادش را دید…

 

مرکز ملی آمار حیاتی آمریکا در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که ۴۰ درصد تولدها در ایالات متحده، تولد‌های خارج از چارچوب ازدواج هستند که توسط مادران مجرد به دنیا آمده‌اند!