انقلاب جنسی

انقلاب جنسی، داستان فحشای آمریکایی 3/11

پورن چه زمانی به صنعتی سازمان‌یافته تبدیل شد؟!

در مسیر نابودی خانواده در آمریکا، دو تسهیل‌گر عمده نیز به کمک برخی از سرمایه‌داران و دانشمندان غیرمتعهد و زناکار آمدند:

فعالیت جریان‌های فمینیستی و همچنین اختراع و تولید انبوه قرص‌های ممانعت از بارداری!

بنا به تحلیل جامعه‌شناسان غربی، این قرص‌ها کمک کردند که زنان آمریکایی به (گناه) زنا روی آورند و بتوانند بدون اندیشیدن به عواقب رفتارهای جنسی خود از جمله ابتلا به بارداری‌های غیرمشروع (زنازادگی)، رفتارهای جنسی غیراخلاقی را مباح بدانند!

در غرب، به تولید انبوه وسایل ضدبارداری، انقلاب وسایل ممانعت از بارداری (Revolution Contraceptive) می‌گویند که کمک بسیاری به فروپاشی خانواده در غرب کرده است!

نهایتاً با تدارک تمهیدات لازم توسط سرمایه‌داران مطرح، انقلاب جنسی در آمریکا به ثمر رسید و این جامعه دچار دگرگونی‌های اساسی در بسیاری از ارزش‌ها و رفتارهای اجتماعی شد و از این پس بود که صنعت پورن (گناه زنای سازمان‌یافته) شکل گرفت!!

ماه‌نامه سیاحت غرب، شماره ۱۰۵