هرکس مجردی را همسر دهد از جمله کسانی است که خداوند در روز قیامت به او نظر می‌افکند

پاداش همسردادن مجرد

ازدواج
هرکس مجردی را همسر دهد از جمله کسانی است که خداوند در روز قیامت به او نظر می‌افکند. | امام صادق -علیه السلام-

حدیث | کافی، ج۵، ص۳۳۱