حق ازدواچ

حق ازدواج

حق ازدواج

و از نشانه‌هاى او آن است كه از جنس خودتان همسرانى براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد و خداوند ميان شما دوستی و مهربانی قرار داد؛ بى‌شک در اين (نعمت الهى) براى گروهى كه مى‌انديشند نشانه‌هاى قطعى است.

نکته‌ها:

ياد خداوند مايه‌ى آرامش دل و روح است، «بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» «۱» و همسر مايه‌ى آرامش جسم و روان. «أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها» «۲»

پیام‌ها:

۱- آفرينش، هدف‌دار است. «خَلَقَ لَكُمْ»

۲- زن و مرد از يک جنس هستند. (بر خلاف پاره‌اى عقايد خرافى و تحقيرآميز كه زن را موجودى پست‌تر يا از جنس ديگر مى‌پندارند.) «مِنْ أَنْفُسِكُمْ»

۳- همسر بايد عامل آرامش باشد نه مايه‌ى تشنّج و اضطراب. «لِتَسْكُنُوا إِلَيْها»

۴- هدف از ازدواج، تنها ارضاى غريزه‌ى جنسى نيست، بلكه رسيدن به يک آرامش جسمى و روانى است. «لِتَسْكُنُوا إِلَيْها»

۵- نقش همسر، آرام بخشى است. «لِتَسْكُنُوا إِلَيْها»

۶- محبّت، هديه‌اى الهى است كه با مال و مقام و زيبايى به دست نمى‌آيد. «جَعَلَ» (مودّت و رحمت، هديه‌ى خدا به عروس و داماد است.)

۷- هر كس با هر عملى كه آرامش و مودّت و رحمت خانواده را خدشه‌دار كند، از مدار الهى خارج و در خطّ شيطان است. جَعَلَ بَيْنَكُمْ‌ …

۸- رابطه‌ى زن و مرد، بايد بر اساس مودّت و رحمت باشد. «مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً» (مودّت و رحمت، عامل بقا و تداوم آرامش در زندگى مشترک است.)

۹- مودّت و رحمت، هر دو با هم كارساز است. (مودّت بدون رحمت و خدمت، به سردى كشيده مى‌شود و رحمت بدون مودّت نيز دوام ندارد.) «مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً»

۱۰- تنها اهل فكر مى‌توانند به نقش سازنده‌ى ازدواج پى‌ببرند. «لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»

«۱». رعد، آیه۲۸
«۲». روم، آیه۲۱

تفسير نور (۱۰جلدى)، ج۷، ص۱۹۰