حق ازدواچ

حق ازدواج

حق ازدواج

و از نشانه‌هاى او آن است که از جنس خودتان همسرانى براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و خداوند میان شما دوستی و مهربانی قرار داد؛ بى‌شک در این (نعمت الهى) براى گروهى که مى‌اندیشند نشانه‌هاى قطعى است.

نکته‌ها:

یاد خداوند مایه‌ى آرامش دل و روح است، «بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» «۱» و همسر مایه‌ى آرامش جسم و روان. «أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها» «۲»

پیام‌ها:

۱- آفرینش، هدف‌دار است. «خَلَقَ لَکُمْ»

۲- زن و مرد از یک جنس هستند. (بر خلاف پاره‌اى عقاید خرافى و تحقیرآمیز که زن را موجودى پست‌تر یا از جنس دیگر مى‌پندارند.) «مِنْ أَنْفُسِکُمْ»

۳- همسر باید عامل آرامش باشد نه مایه‌ى تشنّج و اضطراب. «لِتَسْکُنُوا إِلَیْها»

۴- هدف از ازدواج، تنها ارضاى غریزه‌ى جنسى نیست، بلکه رسیدن به یک آرامش جسمى و روانى است. «لِتَسْکُنُوا إِلَیْها»

۵- نقش همسر، آرام بخشى است. «لِتَسْکُنُوا إِلَیْها»

۶- محبّت، هدیه‌اى الهى است که با مال و مقام و زیبایى به دست نمى‌آید. «جَعَلَ» (مودّت و رحمت، هدیه‌ى خدا به عروس و داماد است.)

۷- هر کس با هر عملى که آرامش و مودّت و رحمت خانواده را خدشه‌دار کند، از مدار الهى خارج و در خطّ شیطان است. جَعَلَ بَیْنَکُمْ‌ …

۸- رابطه‌ى زن و مرد، باید بر اساس مودّت و رحمت باشد. «مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً» (مودّت و رحمت، عامل بقا و تداوم آرامش در زندگى مشترک است.)

۹- مودّت و رحمت، هر دو با هم کارساز است. (مودّت بدون رحمت و خدمت، به سردى کشیده مى‌شود و رحمت بدون مودّت نیز دوام ندارد.) «مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً»

۱۰- تنها اهل فکر مى‌توانند به نقش سازنده‌ى ازدواج پى‌ببرند. «لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ»

«۱». رعد، آیه۲۸
«۲». روم، آیه۲۱

تفسیر نور (۱۰جلدى)، ج۷، ص۱۹۰